เครื่องหยอดข้าวแบบใหม่ ไม่ต้องหว่านไม่ต้องหยอดให้ปวดแขน

เครื่องหยอดข้าวแบบใหม่ ไม่ต้องหว่านไม่ต้องหยอดให้ปวดแขน ลงทุน 8 บาท ไม่รวมค่ารถไถ // ขอบคุณเจ้าของภาพเจ้าของไอเดียเด้อครับ @ศักดิ์ …

วิธีปลูกกล้วยแบบกลับหัว เพิ่มปริมาณและร่นระยะเวลาผลผลิต

ปลูกกล้วยแบบกลับหัว‬ เป็นเทคนิคการปลูกของเกษตรกรในภาคใต้นำมาปรับใช้ หน่อพันธุ์ที่ใช้สำหรับปลูกควรเลือกจากต้นที่ตัดเครือกล้วยไปแล้วเพราะจะได้หน่อพันธุ์สมบูรณ์ …

เกษตรลำปางแนะวิธีทำนาสู้ภัยแล้ง โดยใช้วิธีการเปียกสลับแห้ง

เกษตรลำปางแนะวิธีทำนา สู้ภัยแล้ง เกษตรจังหวัดลำปางแนะให้ชาวนาชะลอการปลูกข้าวออกไปก่อน ส่วนที่นาที่ได้ทำการปลูกแล้วควรใช้วิธีการเปียกสลับแห้ง …

การบังคับให้กล้วยตกเครือกลางลำต้น เพื่อร่นระยะเวลาการเก็บผลผลิต

เมื่อกล้วยมีอายุประมาณ 6-8 เดือน กล้วยจะมีลำต้นขนาดใหญ่พร้อมที่จะออกปลี โดยที่ต้นแม่จะตกเครือกล้วยก่อนต้นลูกต้นหลาน …