เทคนิคและวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระสอบ เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อย

การเลือกปลูกผักสวนครัวให้เหมาะกับสภาพพื้นที่อันจำกัดที่มีอยู่รวมถึงผู้ปลูกสามารถนำวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือน …

วิธีเพาะเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนกินเองง่ายๆ

วิธีเพาะเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนกินเองง่ายๆ เอาจอมปลวกมาหนึ่งกำมือ ผสมกับข้าวเจ้าสุก 1 ก.ก เติมน้ำ 20 ลิตร หมักไว้ในถัง …