เหตุผลที่สวนฮักเกษตรเลือกที่จะปลูกดอกกระเจียวแดง

          หลายท่านที่อยู่ในช่วงที่ยังศึกษาการปลูกดอกกระเจียวแดง  และยังลังเลว่าจะปลูกดีหรือไม่  วันนี้ทางสวนฮักเกษตรของเราจึงอยากจะเล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกปลูกดอกกระเจียวหวานแดง  …

เกษตรยุคใหม่ ใช้ที่สวนยางของชาวบ้าน ปลูกพืชระยะสั้นหลากชนิด ทำรายได้ปีละ 5 ล้าน

ได้อ่านข่าวนี้ก็อยากจะให้ชาวสวนยาพาราได้ดูเป็นตัวอย่างครับ  ที่ตอนนี้ต้องทนทุกข์กับราคายางพาราตกต่ำ (16 …