เตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน ห่างไกลมะเร็ง

เตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน ห่างไกลมะเร็ง ผลิตโดยกรมพลังงานทดแทน  มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงานและเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง …

นายชรินทร์ กลั่นแฮม : ทำเกษตรผสมผสานเนื้อที่ 8 ไร่ รายได้เหลือเก็บไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี

นายชรินทร์ กลั่นแฮม เกษตรกรตัวอย่าง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี แม่แบบการขยายผลของโครงการห้วยองคต …