วิธีป้องกัน เพลี้ย-ไร-โคนหัวเน่า ในมันสำปะหลัง

“เพลี้ย-ไร-โคนหัวเน่า มันมากับฝนน้อย” จากสภาพอากาศที่แปรปรวน กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวไร่มันสำปะหลังให้ระวัง …